Soyuz 6 Nov. 2018
Liftoff of Soyuz Flight VS19
Tune in on arianespace.com close